Drs. Maureen Venselaar

Drs. Maureen Venselaar

Maureen Venselaar is geesteswetenschapper (studeerde af op de problematiek van jonge daklozen) en is 18 jaar geestelijk verzorgster geweest, alsook 5 jaar voorzitter van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (regio ZH).

In haar werk kwam zij in aanraking met vragen rondom leven & dood en de bijna-doodervaring.

Vanuit deze praktijk is zij haar BDE-studie begonnen, met als doel om ten eerste meer inzicht te krijgen in het fenomeen (inclusief de neurologische en bovennatuurlijke verklaring), ten tweede een non-dualistisch verklaringsmodel te ontwikkelen in relatie tot de (astro)fysica (en ook grosso modo de levensbeschouwingen), en ten derde een handreiking te bieden voor de optimalisering van de zorg voor BDE’ers, zowel intramuraal als extramuraal. Aanvankelijk wilde zij met de studie promoveren doch de vijf aangeschreven universiteiten hadden geen mogelijkheid tot begeleiding van deze interdisciplinaire studie, en er was tegelijkertijd sprake van een bedrijfsongeval. Uiteindelijk is de studie/nieuwe BDE-theorie toch gepubliceerd en heeft deze lovende (inter)nationale recensies.

Boek: De (bijna)dood ontrafeld
De (bijna-)dood ontrafeld bevat een geheel nieuwe en non-dualistische verklaring van de bijna-doodervaring via (astro)fysica, aan de hand van ervaringsverhalen en prachtige kleurenfoto’s.

Het boek geeft ook aanbevelingen in relatie tot het persoonlijke en relationele leven, tot het (para)medisch (ethisch) domein (waaronder eerstelijnszorg, crisishulpverlening, de reikwijdte van bewustzijn, orgaandonatie), en tot het spirituele leven.

Boekreviews
“Het boek geeft een spectaculaire nieuwe visie op de bijna-doodervaring en unieke antwoorden. Het bevat een samenhangende visie met zeer treffende overeenkomsten tussen de empirie van de BDE, de natuurwetenschap en wereldbeschouwingen.”

“Het staat bol van opzienbarende conclusies, verrassende inzichten en verhelderende associaties.”

“Het boek gaat over veel meer zaken dan de titel doet vermoeden. Het is een zalig boek. Respect voor de schrijfster.”

“Een prachtig boek! Voor mij vallen alle puzzelstukjes op hun plaats, na een hele lange zoektocht.”

Boek kopen: het boek De (bijna)dood ontrafeld is o.a. voor 24,95 euro te koop bij bol.com

Website: Maureen Venselaar – De (bijna)dood ontrafeld

MY SESSIONS

HappyZenHeart

Besta ik nog als ik er niet meer ben? Nieuwe verklaring van de bijna-doodervaring

MEER INFO
Powered by Khore by Showthemes