Back

Wat zijn mantra's?

Affirmaties hardop tegen jezelf zeggen. Wensen zachtjes opnoemen. Doelen voorlezen. Moed inspreken tegenover jezelf in de spiegel. Bidden voor het slapengaan Een mantra reciteren.

Eén van bovengenoemde scenario’s komt je vast wel bekend voor, omdat je het bewust wel eens gedaan hebt. Vaak wordt een mantra verward met deze ‘soortgelijke’ handelingen, maar de waarheid is echter dat er wel degelijk een verschil zit tussen het reciteren van mantra’s wanneer je het vergelijkt met wensen, doelen opstellen, moed inspreken, bidden en affirmaties.

Maar wat is het verschil in vergelijking met mantra’s? Waar komen mantra’s vandaan? Waarom zou je een mantra willen reciteren? En welke mantra’s bestaan er allemaal? Kortom: Wat zijn mantra’s nu precies? Mantra’s in een notendop kom je hier te weten!

Mantra's en Affirmaties: Wat is het verschil?

Veel mensen verwarren de termen mantra’s met affirmaties en affirmaties met mantra’s. Je zult vast wel eens iemand horen zeggen: “Mijn mantra luidt dan ook: Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!” of “Doe je werk niet half, maar geef alles wat je in je hebt! Dit is mijn levensmantra.” 
Eigenlijk is dit totaal geen mantra, maar meer een levensspreuk, een gezegde wat je ooit van iemand anders hebt gehoord en dit langzamerhand hebt overgenomen in je eigen leven. Het is zeg maar onderdeel geworden van je mindset, van je lifestyle. Maar in feite blijft dit niets meer dan een leuke reminder voor jezelf wanneer het komt op jouw eigen normen en waarden.

En dan heb je nog empower-woorden en empower-zinnen zoals:

Ik ben fysiek 100% gezond.
Ik ben geestelijk volledig gezond
Ik ben emotioneel helemaal in balans

Ik ben succesvol in mijn werk
Ik heb meer dan genoeg financiële middelen om rond te komen
Ik leef in overvloed
Ik ben een rijk en succesvol mens
Etc.

Zie je jezelf dit al met ogen dicht hardop tegen jezelf zeggen? Of misschien met ogen wijd open tegenover jezelf in de spiegel?
Dit zijn krachtige spreuken, ook wel affirmaties genoemd. Affirmaties zijn meestal kort en krachtige zinnen die je hard of zachtjes tegen jezelf opdreunt voor een bepaalde periode. Het doel van affirmaties is dan ook niet om bijvoorbeeld je bewustzijn dat overal in je mind vliegt tot rust te krijgen of zelf kalm en sereen te worden. Het doel van affirmaties is juist een actieve beweging wakker te sluimeren dat ervoor zorgt dat je jezelf een nieuwe mindset aan leert. Ook wel jezelf her-programmeren genoemd of een ongezonde conditionering of gewoonte om te vormen in een gezonde conditionering of gewoonte, wat weer automatisch gedrag is in je onderbewustzijn.

Bij affirmaties zorg je ervoor dat je zelf eerst bewust wordt van een bepaald denk- of gedachtepatroon dat in jouw ogen ongezond of negatief is en jij dus in jouw leven wilt wijzigen in iets gezonds en positiefs. 

Laten we als laatste eens een affirmatie ontleden! Wat maakt een affirmatie nu tot een affirmatie?

– Het woordje IK is meteen het meest krachtigste onderdeel van een affirmatie, omdat dit jouw identiteit natuurlijk vertegenwoordigd. Ik ben, dus ik besta…
– Dan volgen de woorden BEN of HEB, wat uiteraard aangeeft dat je iets bezielt of bezit (ook al heb je nog niet een bepaald niveau bereikt of kun je ergens nog geen gebruik van maken,
– En als laatste zet je je affirmatie ALTIJD in de TEGENWOORDIGE TIJD! Dit geeft aan dat je iets al BENT of IN JE BEZIT hebt.

Een GOEDE en CORRECTE AFFIRMATIE zou dus bijvoorbeeld zijn:

Ik ben de beste in mijn beroep (… benoem je functie), mijn netwerk bestaat uit positieve en op groei gerichte verwante mensen waar ik van kan leren en groeien en ik hierdoor verdien ik een bedrag van €… (hoeveel wil je verdienen?) per maand.

Alles is in de tegenwoordige tijd beschreven, je zegt in het hier en nu wat je straks wilt worden (de beste versie van jezelf in je beroepsveld), je gaat straks €XXX bedrag op maandbasis verdienen dat een gevolg is van onderdeel worden van een groot netwerk met like minded people waarmee je diverse projecten kunt opstarten. Helder en duidelijk dus.

Een FOUTE AFFIRMATIE zou dus bijvoorbeeld zijn:

Ik wens dat ik ooit misschien een huis ergens op een tropisch eiland kan hebben. 

Hier geef je duidelijk aan dat je nog geen huis op een tropisch oord hebt (waar is een tropisch oord voor jou? Ergens in Azië of Spanje?) en je tijdsindicatie is totaal niet duidelijk. Want wanneer vindt ooit plaats? En iets wat je graag wilt of wenst zul je NOOIT krijgen, omdat dit aangeeft dat je het op dit moment van zijn nog niet hebt. Je moet dus to the point, bondig, tijdsgebonden en vooral specifiek zijn in het formuleren van affirmaties.

"Mantras are sounds, the vibrations of which have a specific and definite effect on the surroundings, both on the physical and the subtle level.

The ancient knowledge of how to use different sounds effectively for a wide range of purposes is known as Mantra Shaastra or the sciente of Mantras."

~ Swami Purnachaitanya ~

Wat zijn dan mantra's precies?

Mantra’s hebben een erg rijk verleden. Meer dan 5000 jaar geleden zijn de vele mantra’s niet bedacht, maar doorgegeven oftewel gechanneld. 

In de Vedische traditie waren er ooit rishi’s oftewel wijsgeren en filosofen die vaak ‘Mantra Drashta – मंत्र द्रष्टा’ genoemd werden. In de letterlijke zin staat dit voor ‘Degenen die de mantra’s waarnemen’. Met waarnemen wordt dus niet figuurlijk gezien dat ze de mantra’s zagen met hun ogen, maar waarnamen met hun innerlijke visie. In feite dus letterlijk gezien vanuit binnenin dus. Kortom: De Rishi’s verzonnen de mantra’s dus niet op een druilerige zondagmiddag met zijn alleen om de keukentafel incl. pen en papier, maar kwamen door middel van een zeer diepe en gevorderde staat van meditatie in een andere staat van bewustzijn, waardoor zij de bepaalde mantra’s doorkregen. Zij ‘tune-den in’ op de diverse vibrates die in feite overal om ons heen bevinden, wat wij letterlijk en figuurlijk als mensen daadwerkelijk zijn, en kregen zo de verschillende klanken, bijbehorende effecten en volgordes door.

Mantra’s zijn daardoor in feite letterlijk en figuurlijk niet verzonnen, maar juist ingevingen waarbij de diverse Rishi’s een soort van medium oftewel doorgeefluiken waren voor de hogere sferen en machten.

Bij mantra’s gaat het om de specifieke vibratie en frequentie die ze allemaal bezitten en welke stuk voor stuk gebruikt kunnen worden voor verschillende doeleinden. Het doel hangt weer af van aan welke Devata – देवता (avatar – engel) deze specifieke mantra verbonden is. In tegenstelling tot wat sommige mensen wellicht wel niet denken, kent het Hindoeïsme ook maar één God. Deze God is dus gelijk aan de God die Joden, Christenen en Moslims bijvoorbeeld aanbidden. Maar in tegenstelling tot deze laatste drie religies, heeft het Hindoeïsme alle vele miljoenen kwaliteiten van deze Ene Bron uitgebeeld in Murtis – मूर्तियाँ oftewel (af)beelden.

Ingewikkeld hoor ik je denken? Ok. Denk bijvoorbeeld aan jezelf. Wanneer jij boos bent, ben je toch ook nog dezelfde persoon als daarvoor? Wanneer je verdrietig bent, ben je toch ook nog dezelfde persoon als daarvoor? En wanneer je twijfelachtig bent, ben je toch ook nog steeds dezelfde persoon als daarvoor? Je bent dus altijd dezelfde persoon als voordat je je identificeerde met bovenstaande emoties, niet? Zie deze ‘helemaal opgaan in de desbetreffende emoties’ dan als karaktereigenschappen. Hiervan heb jij er als mens hoogstwaarschijnlijk een paar honderd van, waarbij er sommigen zwaar op de voorgrond treden en anderen uit je onbewust naar jezelf en anderen toe. En als wij als mens er al een aantal honderd hebben, hoeveel zou God dan wel niet bezitten?! Dat zijn er dus miljoenen! Hindoes hebben als deze miljoenen verschillende karaktereigenschappen dus gegoten in fysieke uitingen, zoals afbeeldingen, beelden, dansen en bhajans – भजनम् oftewel lofzangen. Deze devotionele liederen bezitten altijd een religieus of een spirituele achtergrond, waarbij men meestal in een gezelschap (soms wel uren lang) gezamenlijk de bhajans reciteren. Deze energie dat vrijkomt heeft ook een bepaald helend effect op de deelnemers zelf.

De diverse Hindoeïstische en Boeddhistische beelden zijn in feite symbolisch en kun je zien als een referentiepunt waarop men zich kan concentreren zodat de aandacht zo min mogelijk verslapt tijdens het reciteren van de mantra, behorende bij de desbetreffende Devata. Op deze manier is het voor vele mensen veel toegankelijker om een relatie en verbinding te verkrijgen met een specifieke mantra inclusief bijbehorende Devata dan met een abstracte onpersoonlijke en vormloze energie. 

Verschillende soorten mantra's

Er zijn vele soorten mantra’s die gereciteerd kunnen worden. Zowel het Hindoeïsme als het Boeddhisme besteden hier veel aandacht aan. Hieronder zijn een handjevol mantra’s uitgelicht met haar betekenis, zodat je meer bewust een mantra gaat reciteren en het positieve effect ervan sneller en dieper gaat ervaren.


(108 keer herhalen)

OHM
(108 keer herhalen)

Betekenis van de mantra:
Simpelweg ‘God’of ‘De Schepping’.

Deze lettergreep wordt vaak gezien aan het begin als het einde van vele mantra’s. Oorspronkelijk bestaat het uit maat liefst drie lettergrepen volgende de Vedische overleveringen, waarbij het ook wel wordt gezien als de klank waarbij de schepping is door ontstaan. De A klank staat voor het begin, de schepping of ook wel de big bang (oerknal) genoemd, de U staat voor de schepping en haar ontwikkeling zelf en de M staat voor het einde, waardoor vervolgens het gehele scheppingsproces opnieuw kan plaatsvinden. Denk hierbij aan de Heilige Drie-eenheid van het leven: Brahma, Vishnu en Shiva. Volgens bepaalde wetenschappelijke onderzoeken, gericht op het ontstaan van ons heelal, is de M-klank nog steeds hoorbaar in het universum.

A wordt uitgesproken als Aaahh… en resoneert met het bovenste gedeelte van je lichaam; het hoofd dus. Hierbij kenmerkt de tonatie zich door de meest open diepe keelklank te zijn. Dit is het stadium van menselijk bewustzijn en het staat voor het ontwaken op aards of materieel niveau.

U wordt uitgesproken als Oeee... in het Nederlands vertaald of Uuuuhh… in andere landen en resoneert met de borstkas van het lichaam; het buik-gedeelte dus. Hierbij kenmerkt de tonatie zich door de klank dat het meest voor in de mond ligt. Denken, voelen, wensen en willen/ verlangen) vertaald zich naar het droombewustzijn en is hier het desbetreffende stadium van.

M wordt uitgesproken als Mmm… en resoneert met het onderste gedeelte van het menselijk lichaam; het buik-gedeelte dus. Hierbij kenmerkt de tonatie zich door de klank dat het meest gesloten met de mond wordt ‘uitgesproken’. Het vormt het stadium van het diepeslaapbewustzijn oftewel de ondefinieerbare Eenheid-der-Dingen, het vormloze gevormde.

हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे |
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे ||

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

Betekenis van de mantra:
O Lord, O Energy of the Lord, please engage me in Your service

ॐ मणि पद्मे हूँ

Om Mani Padme Hum

Betekenis van deze mantra:
Makkelijk vertaald: Ik eer de parel in de lotusbloem

Uitgebreid vertaald:
OM: bevrijdt jezelf van trots,
MA: bevrijdt jezelf van jaloezie en genotzucht,
NI: bevrijdt jezelf van passie en verlangens,
PAD: bevrijdt jezelf van domheid en vooroordelen,
ME: bevrijdt jezelf van armoede en bezitterigheid,
HUM: bevrijdt jezelf agressie en haat.

ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

Om Bhuur-Bhuvah Svah
Tat-Savitur-Varennyam
Bhargo Devasya Dhiimahi
Dhiyo Yo Nah Pracodayaat ||

Betekenis van deze mantra:
O Divine mother, our hearts are filled with darkness.
Please make this darkness distant from us and promote illumination within us.

ॐ नमः शिवाय॥
(108 keer herhalen)

OM namah shivaaya
(108 keer herhalen)

Betekenis van deze mantra:
O, salutations to the auspicious one!
Adoration to Lord Shiva!